فست دیکشنری از اون دسته اپلیکیشن هایی است که آدم دوستداره همیشه و همه جا کنارش باشه. آقای مبین زاده کوچک بعد از مدتها تصمیم گرفتن تا درباره فست دیکشنری صحبت کنن، ما هم از فرصت استفاده کردیم و مصاحبه و گفت و گویی رو با ایشون انجام دادیم. اگر شما هم از طرفداران این اپلیکیشن کاربردی هستید در ادامه همراه "مصاحبه" باشید.