ما فقط مصاحبه نمی کنیم، تهیه گزارش و ایجاد ارتباط با شما از کارهایی است که ما انجام می دهیم 

ما یک وبلاگ هستیم؛

مهم ترین خصوصیت مصاحبه این است که یک وبلاگ است. وبلاگی که به دور از فضاهای شلوغ سایت ها به کار خود ادامه می دهد تا شما خوانندگان همیشه به وبلاگ ما سر بزنید. نویسندگان ما احساسات و طرز فکر خود را در نوشته هایشان در می آمیزند تا ارتباط با شما آسان تر باشد. اگر با ما همراه باشید خودتان متوجه این فضای صمیمی و دلگرم خواهید شد.

بعضی از ما می پرسند چرا وبلاگ نویسی؟ ارتباط وبلاگ ها با خوانندگان بیشتر است و کار ما هم ایجاد ارتباط بین شما و مدیران است، پس چه بهتر که از وبلاگ برای این ارتباط استفاده کنیم

ما بی طرف مصاحبه می کنیم؛

ما کاملا بی طرف مصاحبه می کنیم، این اولین اصل کاری ماست و هیچ وقت اصول کاریمان را زیر پا نمی گذاریم.

چرا مصاحبه؟

جواب این سوال بسیار ساده است عدم وجود بستر تخصصی برای این کار. وبسایت های زیادی مصاحبه تهیه می کنند اما کار ما تخصصی تر از همه آنهاست و اگر با ما همراه باشید خوتان به این موضوع پی خواهید برد.

پس با "مصاحبه" همراه باشید.